Skip to main content

Gemeentebeleid

Lokaal sportbeleid is primair gericht op een sportaanbod dat voor iedereen toegankelijk is en waar inwoners plezier aan beleven. Sportbeleid is effectief als inwoners veel en vaak sporten. Op andere beleidsterreinen is sport vaak een beleidsinstrument. Denk aan preventief gezondheidsbeleid, leefbaarheid en versterking van het vestigingsklimaat.” – Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)

Om sportbeleid vorm te geven zijn volgens de VNG drie modellen van uitgangspunten mogelijk:

  1. Het sportstimuleringsmodel: vergroten van het rendement van het aanwezige sportkapitaal en levensloopgerichte sportstimulering;
  2. Het sociale ontwikkelingsmodel: sport inzetten als middel om gezondheid, welbevinden, leefbaarheid en participatie te bevorderen;
  3. Het economische ontwikkelingsmodel: sport als onderdeel van economisch beleid, gericht op bijvoorbeeld City Marketing, gebiedsontwikkeling, (sport)toerisme en werkgelegenheid.

Het vormen, uitvoeren, monitoren en analyseren van dit sportbeleid is voor veel gemeenten een hele kluif. NBSS zet zich in om gemeenten te ondersteunen waar nodig. Is er een sportbeleid opgesteld? Dan denken wij vanuit onze ervaring en expertise mee over de ‘puntjes op de i’. Maar: daarna steken we graag de handen uit de mouwen. Dit proces loopt vervolgens in een cirkel, doordat we de uitvoering monitoren en analyseren, waarna we met een gemeente meedenken hoe we het sportbeleid kunnen verbeteren.

0
    0
    Jouw aanmeldingen
    Jouw lijst is leegGa terug naar aanmelden