Skip to main content

Over ons

NBSS is een initiatief van Nationaal Bureau Sport Stimulering, een in Baarn gevestigd sportbedrijf. De missie van Nationaal Bureau Sport Stimulering is om sport, beweging en (buiten)spelen te stimuleren onder kinderen tussen de vier en twaalf jaar. Dat doen we vanuit de gedachte om in de basisschoolleeftijd al de basis te leggen voor een leven lang actief zijn. We werken hiervoor met enthousiaste sportprofessionals (o.a. ALO, Sportkunde, CIOS en Sport & Bewegen) aan innovatieve programma’s en producten, waarbij plezier altijd de leidraad is. Onze expertise en dienstverlening bestrijkt de volledige dag van een kind, gevangen in drie merken:

De wijk, school, BSO en sportvereniging zijn de vier focusgebieden waar we kinderen bereiken. Met Sportivun en Sportdocent spreken we dagelijks één of meerdere van deze focusgebieden aan. Vanuit NBSS bundelen we de expertise en activiteiten van Sportivun en Sportdocent om binnen een gemeente alle focusgebieden aan te spreken. We ontlasten gemeenten namelijk in de uitvoering van het sportbeleid. 

Vaak is de sportieve focus van een gemeente breder dan kinderen tussen de vier en twaalf jaar oud. Onze inzet is dan op twee niveaus functioneel:

  1. We stimuleren sport, beweging en een gezonde leefstijl onder o.a. volwassenen, senioren, statushouders en mensen met een beperking;
  2. We hebben invloed op het gedrag en denken van de directe omgeving van kinderen (ouders, opa’s en oma’s, etc.). Omdat kinderen zich grotendeels laten leiden door omgevingsinvloeden, stimuleren we dus indirect sport onder deze kinderen.

Binnen Sportdocent ligt de focus op structurele beweegmomenten. Met de inzet van sportprofessionals, lesmethodes en aanvullende producten en diensten vergroten we de kwaliteit en continuïteit van de al aanwezige structurele beweegmomenten (gymles) en creëren we nieuwe structurele beweegmomenten (o.a. bewegend leren en pleinspelen (Sportiplein) in het onderwijs, en een structureel sportaanbod in de kinderopvang). Tevens bieden we scholen en kinderopvangorganisaties incidentele beweegmomenten aan, zogeheten events.

Sportivun richt zich hoofdzakelijk op incidentele beweegmomenten. Met kwalitatief goede programma’s en competente, enthousiaste begeleiders voorzien we jaarlijks duizenden kinderen van sportkampen, sportdagen en andersoortige sportieve activiteiten. Tegelijkertijd zetten we onze expertise in om sportverenigingen te ondersteunen op bestuurlijk vlak en in de uitvoering. Zo verhogen we de kwaliteit en continuïteit van structurele beweegmomenten (bijvoorbeeld voetbal- en tennistrainingen). Ook exploiteren we verenigingsaccommodaties voor de organisatie van onze sportkampen en -dagen, evenals clinics van o.a. Voetbalschool Sportivun.

0
    0
    Jouw aanmeldingen
    Jouw lijst is leegGa terug naar aanmelden